Predmet ugovora

  • Poslužitelj usluga (Master Dizajn/Design LTD. u daljnjem textu Master/Master) se obavezuje korisniku pružiti naručene usluge izabranog/naručenog paketa.
  • Master se obavezuje isporučiti naručeni (plaćeni) paket u što kraćem vremenu sa identičnim karakteristikama koje stoje u samoj narudžbi.
  • Master svojim korisnicima (na njihov zahtjev) može mjenjati jačine i karakteristike samih narudžbi bez dodatnog dostavljanja aneksa ugovora.
  • Master ima pravo pružiti više od 1 usluge korisnicima bez dodatnog aneksa (aneks ugovora se šalje kod prve narudžbe).
  • Master ima pravo promjeniti bilo koju stavku ugovora sa i bez dodatne najave korisnicima (potrošačima).
  • Master zadržava pravo promjene prodajnih paketa i cijena bez dodatnog obavještenja

    Uslovi korištenja koji slijede su neophodni kako bismo osigurali što kvalitetniju uslugu svim našim korisnicima,a u isto vrijeme zadovoljili naše zakonske i moralne obaveze. Kupnjom ili korištenjem bilo koje usluge prihvatate ove uslove korištenja. Prihvatanjam uslova obavezujete se poštovati iste.